مشاوره حقوقی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
مشاوران حقوقی، وکلای دادگستری، کارشناسان گمرکی
 

خدمات تخصصی قراردادها * قراردادهای مشارکت
 

ارائه خدمات مربوط به قراردادهای مشارکت

از آنجاکه قرارداد ها یکی از مهمترین ابزارهای اثبات حقوق طرفین به شمار می روند و باتوجه به اینکه بیشتر فعالیتهای اقتصادی در قالب قرارداد مبادله می شوند.لذا چگونگی تنظیم آنها از اهمیت خاصی برخوردار است .

یکی از مهمترین قراردادهایی که سالانه شاید میلیاردها ریال از بودجه بخش عمومی و خصوصی را به خود اختصاص می دهد قراردادهای پیمانکاری و مشارکت است، که بخش مهمی از فعالیتهای عمرانی بخش عمومی و خصوصی را در برمی گیرد.

با توجه به اهمیت موضوع مهم ترین خدمات تخصصی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد در این بخش به شرح ذیل می باشد :

1- ارائه خدمات به دستگاههای دولتی، شهرداریها و شرکت های کارگزاری در زمینه فرآیند مشارکت.

فراخوان مشارکت

·     نحوه فراخوان ( یک مرحله ای محدود - دو مرحله ای )

·     کارشناسی اجرای پروژه و آورده ها

·     تعیین زمان فراخوان

·     ارسال اسناد ومدارک از طریق سایت مناقصات طبق شیوه نامه وتایید دفاتر

·     انتشار آگهی فراخوان مشارکت 

·     تحویل اسناد ومدارک به متقاضیان ودریافت پیشنهادات

·     برگزاری مناقصه انتخاب شریک

·     بازگشایی پاکات دریافتی

·     تشکیل کمیته فنی وبازرگانی

·     تعیین برنده نهایی
انعقاد قرارداد

·     تهیه پیش نویس قرارداد

·     تاییدیه پیش نویس قرارداد از مراجع ذیربط

·     ابلاغ قرارداد به شریک

نحوه مدیریت عملیات اجرایی پروژه

·     تحویل زمین پروژه به شریک

·     تعیین تکلیف نحوه نظارت بر پروژه

·     تهیه برنامه زمانبندی و اجرا

·     پیگیری شروع عملیات اجرایی

·     مستند سازی پروژه

·     اخذ گزارشات ماهانه دستگاه نظارت

·     مکاتبات ومجوزات اخذ وام توسط شریک

·     صورتجلسه تقسیم اولیه

·     تعیین واحدهای ذخیره

·     صدور مجوز پیش فروش

·     صورتجلسات تاخیر تا زمان تقسیم اولیه 

·     اخذ مجوزات تغییر مشخصات و مقادیر

·     پیگیری و مدیریت عملیات اجرایی پروژه تا مرحله تحویل موقت

تحویل موقت

·     تنظیم صورتجلسه تحویل موقت

·     تنظیم صورتجلسه نواقص پروژه

·     تنظیم صورتجلسه رفع نقص

تحویل نهائی

·      تعیین هیات کارشناسی جهت کارشناسی نهایی واحدها تاخیرات احتمالی پرداخت های طرفین

·     تقسیم نهایی سهم الشرکه براساس گزارش هیات کارشناسی

·     ارسال صورتجلسه تقسیم نهایی به شرکت مادر

·     پیگیری  اخذ مصوبه هیات مدیره تحویل نهایی واحدها

·     پیگیری تفکیک واحدها

·     یگیری فک رهن از طرف شریک

·     آزاد سازی واحدهای ذخیره

·      فروش واحدهای ذخیره سهم شریک در صورت عدم فک رهن توسط شریک .

2- تنظیم، اصلاح واظهار نظر راجع به انواع قراردادهای مشارکت در ساخت فیمابین دولت و شهرداری با بخش خصوصی .

3- تنظیم و اصلاح واظهار نظر راجع به انواع قراردادهای مشارکت در ساخت مالک با مالک و  مالک با سازنده و...

4- ارائه بسته های خدماتی … 


·      دستور العمل نحوه اجرای مزایده ومناقصات

·      فرآیند انتخاب شریک

·      ارزیابی صلاحیت

·      مناقصه عمومی

·      شرایط مزایده فروش و املاک

·      شرایط عمومی مناقصه

·      پیشنهاد قیمت

·      پاسخ به فراخوان جهت شناسایی شریک

·      صورتجلسه کمیسیون مناقصه

·      نحوه پیشنهاد قیمت

·      شرایط مناقصه محدود


5- قبول امور وکالتی در مراجع قضایی و غیر قضایی.

6- قبول داوری در قراردادهایی که حل اختلاف به داور مرضی الطرفین ارجاع شده باشد .


New Page 1

Messenger

 

 
New Page 1

آخرین خبر حقوقی