مشاوره حقوقی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
مشاوران حقوقی، وکلای دادگستری، کارشناسان گمرکی
 

خدمات کلی قراردادها
 

خدمات کلی امور قراردادهای حقوقی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد

موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد در زمینه های مختلف تجاری و بازرگانی، حوزه های مختلف صنعتی، مالیاتی، بیمه، امور بانکی و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور قراردادهای حقوقی به وسیله کارشناسان خود ارائه می کند.

این خدمات به شرح ذیل می باشند :
شرکت در مذاکرات پیش قراردادی و تهیه پیش نویس قراردادهای طرفینی و چند طرفی در سطوح داخلی و بین المللی.

تنظیم نهایی قراردادهای حقوقی مختلف تجاری، مدنی، مشارکتی، عاملیت ، بانکی، اعتباری ، سرمایه گذاری و نظارت تخصصی بر اجرای آنها.

تفسیر قراردادهای حقوقی بین المللی با ملاحظه عرف و رویه های خاص حرفه ای حسب نیاز متقاضیان.

استفاده از راهکارهای لازم جهت تعدیل قراردادهای حقوقی با ملاحظه شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی.

تعیین قانون حاکم در قراردادهای حقوقی بین المللی و مهارت در شناسایی حقوقی و قانونی طرفین قراردادها.

ارائه خدمات نوین در زمینه قراردادهای حقوقی خدماتی، بیمه ای و بازرگانی خارجی.

ارائه خدمات مربوط به قراردادهای حقوق کار، مالیاتی، حقوق حمل و نقل دریایی ، هوایی و زمینی به صورت تخصصی.

انعقاد و تنظیم قراردادهای حقوقی حوزه نفت و انرژی و پتروشیمی در سطوح بالا دستی و پایین دستی.

ارائه خدمات قراردادی مربوط به انتقال تکنولوژی و ساخت و بهره برداری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.

ارائه خدمات قراردادی مربوط به فاینانس، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و سایر قراردادهای اعتباری.

New Page 1

Messenger