موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

قراردادهای پیمانکاری و مشارکت
 

خدمات حقوقی قراردادهای مشارکت موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد

قراردادهای مشارکت ایرانیان صاعداز آنجاکه قراردادها یکی از مهمترین ابزارهای اثبات حقوق طرفین به شمار می روند و با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های اقتصادی در قالب قرارداد مبادله می شوند.لذا چگونگی تنظیم آنها از اهمیت خاصی برخوردار است .

یکی از مهمترین قراردادهایی که سالانه شاید میلیاردها ریال از بودجه بخش عمومی و خصوصی را به خود اختصاص می دهد قراردادهای پیمانکاری و مشارکت است، که بخش مهمی از فعالیتهای عمرانی بخش عمومی و خصوصی را در برمی گیرد.با توجه به اهمیت موضوع مهم ترین خدمات تخصصی موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد در این بخش به شرح ذیل می باشد :
1- ارائه خدمات به دستگاه های دولتی، شهرداری ها و شرکت های کارگزاری در زمینه فرآیند مشارکت.

الف )
فراخوان مشارکت

·     نحوه فراخوان ( یک مرحله ای محدود - دو مرحله ای )

·     کارشناسی اجرای پروژه و آورده ها

·     تعیین زمان فراخوان

·     ارسال اسناد ومدارک از طریق سایت مناقصات طبق شیوه نامه وتایید دفاتر

·     انتشار آگهی فراخوان مشارکت 

·     تحویل اسناد ومدارک به متقاضیان ودریافت پیشنهادات

·     برگزاری مناقصه انتخاب شریک

·     بازگشایی پاکات دریافتی

·     تشکیل کمیته فنی وبازرگانی

·     تعیین برنده نهایی

ب )
انعقاد قرارداد

·     تهیه پیش نویس قرارداد

·     تاییدیه پیش نویس قرارداد از مراجع ذیربط

·     ابلاغ قرارداد به شریک
ج )
نحوه مدیریت عملیات اجرایی پروژه

·     تحویل زمین پروژه به شریک

·    تعیین تکلیف نحوه نظارت بر پروژه

·    تهیه برنامه زمانبندی و اجرا

·     پیگیری شروع عملیات اجرایی

·     مستند سازی پروژه

·     اخذ گزارشات ماهانه دستگاه نظارت

·     مکاتبات ومجوزات اخذ وام توسط شریک

·    صورتجلسه تقسیم اولیه

·     تعیین واحدهای ذخیره

·     صدور مجوز پیش فروش

·    صورتجلسات تاخیر تا زمان تقسیم اولیه 

·     اخذ مجوزات تغییر مشخصات و مقادیر

·    پیگیری و مدیریت عملیات اجرایی پروژه تا مرحله تحویل موقت

د )
تحویل موقت

·    تنظیم صورتجلسه تحویل موقت

·    تنظیم صورتجلسه نواقص پروژه

·    تنظیم صورتجلسه رفع نقص
ه )
تحویل نهائی

·     تعیین هیات کارشناسی جهت کارشناسی نهایی واحدها تاخیرات احتمالی پرداخت های طرفین

·    تقسیم نهایی سهم الشرکه براساس گزارش هیات کارشناسی

·     ارسال صورتجلسه تقسیم نهایی به شرکت مادر

·     پیگیری  اخذ مصوبه هیات مدیره تحویل نهایی واحدها

·    پیگیری تفکیک واحدها

·   یگیری فک رهن از طرف شریک

·   آزاد سازی واحدهای ذخیره

·   فروش واحدهای ذخیره سهم شریک در صورت عدم فک رهن توسط شریک .


2- تنظیم، اصلاح واظهار نظر راجع به انواع قراردادهای مشارکت در ساخت فیمابین دولت و شهرداری با بخش خصوصی.
3- تنظیم و اصلاح واظهار نظر راجع به انواع قراردادهای مشارکت در ساخت مالک با مالک و  مالک با سازنده و...4- ارائه بسته های خدماتی … 


·  دستور العمل نحوه اجرای مزایده و مناقصات

·  فرآیند انتخاب شریک

·  ارزیابی صلاحیت

·  مناقصه عمومی

·  شرایط مزایده فروش و املاک

·  شرایط عمومی مناقصه

·  پیشنهاد قیمت

·  پاسخ به فراخوان جهت شناسایی شریک

·  صورتجلسه کمیسیون مناقصه

·  نحوه پیشنهاد قیمت

·  شرایط مناقصه محدود


5- قبول امور وکالتی در مراجع قضایی و غیر قضایی.


6- قبول داوری در قراردادهایی که حل اختلاف به داور مرضی الطرفین ارجاع شده باشد .


New Page 1

خدمات حقوقی موسسه

 
 
New Page 1

خدمات قراردادی جدید

 
 
New Page 1

خدمات مشاوره حقوقی

 
 
New Page 1

خدمات ویژه اشخاص حقوقی