حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 

ایرانیان صاعد

صفحه خانگی

فارسی العربي English French
حسینعلی صالحی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 
 

اهداف و برنامه های حسینعلی صالحی نامزد دوره 28 انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز

اهداف و برنامه های حسینعلی صالحی نامزد دوره 28 انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز در 10 سرفصل و 40 عنوان

آن جهان بینان که خود را دیده اند
                 
 خود گلیم خویش را بافیده اند


حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
قبل از پرداختن به رئوس اهداف و برنامه های عملیاتی، یادآوری برخی اصول و مبانی برنامه ریزی لازم و ضروری است.

1.    برنامه ریزی شالوده مدیریت است و ریل گذاری اهداف صنفی وکلای دادگستری در پرتو برنامه ریزی استراتژیک امکان پذیر است.

دغدغه های بی شمار وکلا، بخصوص در این فصل انتخابات هیأت مدیره؛ بیش از پیش روشن شده است اما آنچه که هنوز مبهم و غبار آلود است این است، که نمی دانیم از کجا باید شروع کنیم؟ کدامیک را باید ترجیح دهیم؟ رفع یا کاهش کدامین دغدغه باید مورد اولویت قرار بگیرد؟ و معیار ترجیح اولویت چیست؟ این سوالات به حدی مهم است که ما را با تردید مواجه می کند که آیا می توان انبوه مباحث گفته شده و نگفته شده را مدیریت نمود؟
 
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
پاسخ به این سوال بدواً نیازمند تغییر دیدگاه دارد و آن اینکه رویکرد مدیریتی را جایگزین رویکرد حقوقی بنماییم.
اعتقاد دارم که ادارة بهینه امور حرفه ای ده ها هزار حقوقدان و وکیل دادگستری نیاز به یک نگاه مدیریتی و علمی دارد. به عقیده اندیشمندان مدیریت، وظایف پنجگانه مدیریت عبارتند از: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و هماهنگی. در این میان برنامه ریزی اساسی ترین وظیفه است و به تعبیری برنامه ریزی بنیان و شالوده مدیریت است. برنامه ریزی پلی است که زمان حاضر را به آینده وصل می کند و برای نهادینه شدن اهداف سازمان به لحاظ اولویت ها ریل گذاری می کند. روش مدیریت برنامه ریزی است که به ما می آموزد از کجا باید شروع کنیم و چه نیازهایی در اولویت هستند.
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
2.    سازمان های پیشتاز به فراسوی نیازهای امروز می اندیشند.
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
احیاناً همکاران عزیز با ملاحظه برنامه های عملیاتی اینجانب این سؤال در ذهنشان متبادر می شود که آیا این امور چشمگیر با ظرفیت های فعلی قابل پیاده کردن هست یا خیر؟
پاسخ مناسب این است که امروزه در دنیای مدرن سازمان هائی پیشتاز هستند که به فراسوی نیازهای امروزشان می اندیشند و در چنبره چالش های امروزشان گرفتار نیستند. اگر، امروزمان را صرف اصلاح اقدامات ناکافی و ناکارآمد دیروزمان بکنیم، قطعاً در فردایمان بازنده خواهیم بود. امروز در کانون وکلا تفکر استراتژیک و توسعه محور در پای روزمرگیهای بی امان قربانی می شود. امروز کانون وکلا صرفاً به هیأت امنا و یا هیأت علمی نیاز ندارد، بلکه به هیأت مدیره نیاز دارد که بعنوان مغز اندام سازمانی کانون، کارآمد و توسعه محور باشد. شهامت اجتماعی نهادینه کردن مطالب صنفی همکاران را با آینده پژوهی لازم تعقیب کند. بنابراین، به لحاظ استراتژیک، نباید تمرکزمان صرفاً معطوف به وضعیت امروز باشد.  
 حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
مقـدمـه
فقط با همراهی،همدلی و هم افزایی یکدیگر می توانیم خانه اول خود را آبادتر کنیم.
 حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
با احترام عمیق به تجربیات و دستاوردهای ارزشمند همکاران ارجمند در طول سالهای گذشته ، براین باورم که کانون وکلا نیز پا به پای تحولات مثبت انسانی و اجتماعی باید خود را تدریجاً اصلاح نماید و برای مدیریت نیازهای جدید فرایندها و ساختارخودرا کارآمد کند  اگر چه در مقطع زمانی حاضر صیانت از استقلال نهاد وکالت یک مطالبه عمومی اولویت دار است ، اما مدیریت بهینه امور حرفه ای ده ها هزار همکار و حقوقدان، نگرش مدیریتی و علمی جدیدی را نیز می طلبد. خوشبختانه ظرفیت های فعلی لایحه قانونی استقلال بویژه در بندهای «ب» و «هـ» ماده 6 پیشاپیش اجازه بخشی از اصلاحات مورد نظر را به ما داده است و بدیهی است برای تحقق بخشی دیگر از نیازها، پیش بینی مقررات جدید ضروری است .

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
اینک با توکل به خداوند متعال و با چشم امید به شما سروران گرامی ، با تقدیم برنامه های خود در 10سرفصل و 40 عنوان در این عرصه حاضر شده ام واعتقاد دارم با مساعدت و همراهی شما  می توان به آنها جامۀ عمل پوشاند.

1ـ تقویت کارکرد هیأت عمومی با جلب مشارکت بیشتر اعضا
براساس مواد 1و3 لایحه قانونی استقلال، هیأت عمومی یکی از ارکان اصلی کانون وکلاست که همه وکلا عضو آن هستند ولی تاکنون حدود 20% از اعضا در آن شرکت نموده اند. این نصاب حداقلی بعنوان اصلی ترین مشکل، با اجرای برنامه های  زیر قابل رفع است :
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
•    فـراهم نمــودن امکان رأی گیـری on Line بــا تعــریف کـد.
•    افزایش مشارکت از طریق افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره بانصاب بالاتر، متناسب بابیش از 15000 عضو همانند کانون وکلای پاریس و ...
•    افزایش تعداد صندوق های رأی در تهران برای سهولت آمد و شد واستقرار صندوق های اخذ رأی در مرکز استانها حداقل تا زمان آنلاین شدن انتخابات.
•    فـراهم نمودن زمینـه قـانونی اعطای نمایندگی برای شرکت اعضا.
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
2- تدوین برنامه  استراتژیک و برنامه  و بودجه سالیانه
بمنظورخروج کانون وکلا از روزمرگی حاکم، احیای تفکر استراتژیک و توسعه محور در هیـأت مـدیـره لازم و ضـروری است. این مهم با  اجرای برنامه های زیر قـابـل تحقـق است:
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
•    تــدوین سند چشــم انداز(Vision) حـــداقـل 10 ساله بـرای کانــون.
•    تهیه راهبرد و استراتژی با ملاحظه فرصت ها و تهدیدهای پیش رو.
•    تـــدویـــن بـــرنامــه بلنــد مدت 5 ساله.
•    تهیه و تدوین برنامه های میان مدت 2 ساله.
•    بــــــــرنــامــه وبــــودجــــه ســالیانه.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
3- تعریف ساختار سازمانی کارآمد و مدیریت پذیر
بدنبال افزایش تعداد وکلا که هر سال نیز به تعداد آنان اضافه می گردد، ساختار فعلی کانون پاسخگوی نیازهای خیل عظیم وکلا نیست و لازم است متناسب با رشد کمی اعضا، ساختارکانون نیز اصلاح و مدیریت پذیر شود. اجرای برنامه ها و پروژه های زیر می تواند موجب کارآمدشدن ساختار کانون شود:
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
•    اجرای پروژه "تجزیه و تحلیل سیستم ها و فرایندهای کانون " جهت نوسازی و بازمهندسی فرایندها و حذف واحدهای غیر ضروری و نیز توانمندسازی نیروی انسانی واحدهای عملیاتی .
•    راه اندازی واحد R&D (Research and Development) بمنظور تحقیــق و تــوسعــه مستمــر و هــدفمنــد فعــالـیت هـا و اقـدامات .
•    تعریف سـاختـار سـازمـانی از هیـأت مدیره تا پایین ترین سطح عملیاتی.
•    تهیه و تصویب شرح وظایف واحد های مختلف برای تسهیل در ارائه  خــدمــات بــه وکلای عضــو کــه یـکی از دغدغه های همکاران است .
•    تفکیک وظایف کمیسیون ها برای کارایی بخشی و پرهیز از موازی کاری.
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
4- کارآمدسازی صندوق حمایت با هدایت آن به سرمایه گذاریهای مولد
وکلای دادگستری در سنین مختلف نیازهای گوناگون دارند. مثلاً جوانترها دغدغه های اشتغال، دفتر، ورزش و ... دارند و بزرگ ترها دغدغه های امکانات رفاهی، خدمات فرهنگی، خدمات بیمه ای و درمانی و... دارند که، بطور شایسته به آنها پرداخته نشده است . اگر صندوق حمایت و ظرفیت غنی آن به سمت سرمایه گذاری های مولد، هدایت شود، بسیاری از مشکلات وکلا را می توان برطرف کرد . این هدف با برنامه های زیر قابل دستیابی است:
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
•    هدایت وجوه نقدی به حسابهای بانکی با سود مناسب یا خرید اوراق مشارکت بجای نگهداری آن در حسابهای دولتی کوتاه مدت.
•    استفاده از ظرفیت آئین نامه اجرائی صندوق برای اعطاء تسهیلات به همکاران از محل 40% منابع در اختیار هیأت مدیره .
•    اصلاح آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون به عنوان راه حل دراز مدت برای سرمایه گذاری هایی از قبیل، بازار سرمایه ، سرمایه گذاری های کم ریسک در بازار های اقتصادی
•    سرمایه گذاری جهت تأمین امکانات رفاهی ـ خدماتی برای اعضا.
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
5- راه اندازی مرکز آموزش حرفه ای وکلا با رویکرد برون سپاری
یکی از وظایف اصلی کانون، فراهم نمودن رشد علمی و افزایش مهارت های حرفه ای وکلاست . این مأموریت بدلیل افزایش تعداد اعضا و نیز  سرعت  تغییرات اجتماعی و عدم انطباق کانون با شرایط، زمین مانده است و خود کانون سرمایه و توان لازم برای آموزشهای حرفه ای جامع برای وکلا را ندارد این مأموریت با اجرای برنامه های زیر قابل اجراست :
•    تصـویب سـرفصلهای آمـوزشی کاربـردی مـورد نیاز دریک بسته جامع.
•    فراخوان از مراکز علمی (دانشگاه ها یا موسسات) صاحب صلاحیت جهت آموزش ضمــن خــدمت و یـا هــدایت مــرکزعلمی کاربـردی کانـون به سمت آمـوزش های کاربـردی بجـای آمـوزش هــای دانشگاهـی.
•    نظارت مستمر بر عملکرد و نحوه اجرای دوره های آموزشی.
•    ارائه گواهینامه های آمــــوزشی ضمن خدمت به همکاران.
 حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
6 ـ  سیستماتیک کردن فرایندها و عملکرد های واحدها
یکی از ویژگیهای سازمان های پیشرو ، مجهز بودن آنها به دانش فن آوری اطلاعات یا IT است . صرف راه اندازی  واحد انفورماتیک کافی نیست ، آنچه نیاز فعلی وکلا را می تواند تأمین کند، سیستماتیک نمودن کلیه فرایندها و عملکردهای واحدهاست. برای تحقق این هدف برنامه های زیر لازم و ضروری است:
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
•    تعریف و راه اندازی بانک اطلاعاتی جامع وکلا با سطح دسترسی ویژه.
•    اطـلاع رســــانـی مـاهـانـه کلیـه اقـدامـات و تصمیمـات  بـه اعضــا.
•    تبادل لینک با بانکهای اطلاعاتی مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک ، ثبت شرکت ها ، ثبت احوال و غیره .
•    ایجـاد بـانک قـوانین و ایجاد دستـرسی بـرای استفـاده برخط (آنلاین).
•    ایجاد بانک پرسش و پاسخ حقوقی تحت نظارت کمیسیون امور حقوقی.
•    ارائه خدمات به وکلا به صورت برخط از قبیل تمدید پروانه ، ارجاع پرونده های معاضدتی، استعلام بدهی از صندوق حمایت و . . .

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
7- راه اندازی آموزشهای کاربردی بصورت برخط on Line
آموزش سنتی برای خیل عظیم وکلا آن هم در محل کانون و بدون بودجۀ کافی نه به صرفه است و نه امکان پذیر . امروزه به لطف دانش فناوری اطلاعات بسیاری از آموزش ها بصورت on Line به جامعه هدف ارائه می شود که کیفیتی کمتر از آموزش های حضوری ندارد و مزایای بسیاری از حیث  صرفه جوئی منابع ، زمان ، و ... بدنبال  دارد. کانون می تواند آموزشهای کاربردی را پشت میز وکلا بصورت on Line ارائه دهد این هدف با اجرای برنامه های زیر قابل تحقق است :
•    تهیه بستـه های آمـوزش کاربردی در رشتـه های مختلف درطـول یـک سال.
•    هدایت همکاران بـه یادگیـری دانـش IT در سطح قابل قبول .
•    فراهم نمودن امکان ارائه  آنلاین بستـه  های آموزشی به همکاران.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
8- تقویت و حمایت از شکل گیری موسسات حقوقی  
بی تردید یکی از راه های ارتقاء کارکرد کانون های وکلا و نیز توسعه حقوقی آنها راه اندازی و حمایت از شکل گیری موسسات حقوقی است. همان راهی که بسیاری از کشورهای دنیا دهه های پیش طی کرده اند. ارائه خدمات کیفی و یکپارچه ، اشتغال جوانان وکیل، تخصصی کردن وکالت در گرو توسعه این نهاد اثرگذار است. برنامه های زیر برای تحقق این هدف قابل اجراست :
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
•    فراهم نمودن بسترهای قانونی و رفع موانع پیش روی موسسات حقوقی.
•    تعریف استاندارد سازمانی برای اداره موسسات حقوقی.
•    حمایت مالی از موسسات از طریق ظرفیت صندوق حمایت برای اشتغال گروهی وکلا در قالب اجاره بشرط تملیک و...

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
9 ـ  ارتقاء کارکرد ملی و بین المللی کانون وکلا
وکلای دادگستری بعنوان وجدان های بیدار هر جامعه می توانند نقش ملی و بین المللی تأثیر گذاری را ایفا نمایند. تاکنون بدلیل ضعف سازمانی کانون، این توفیق چنان که شایسته وکلا بوده حاصل نشده است. این هدف با اجرای برنامه های زیر قابل تحقق است:
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
•    تقویت پایگاه مردمی وکالت با همدردی و مشارکت به موقع در مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی . . . با آینده پژوهی لازم.
•    عضویت دائمی در NGO های مختلف اجتماعی و اقتصادی برای اثر گذاری حقوقی در تصمیمات کلان.
•    عضویت در مجامع بین المللی و حضور مرتب در آنها بمنظور  تعامل کمیسیونهای تخصصی با آن مجامع.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
10- تقویت تعامل ساختارمند کانون با قوای سه گانه کشور
فراموش نکنیم که کانون وکلا بدلیل مدیریت بر  امور حرفه ای ده ها هزار وکیل دادگستری و حقوقدان به فراخور نقش آنها یک نهاد مدنی شبه حاکمیتی است. پرواضح است که باید با قوای سه گانه رابطه ای منظم و سازنده داشته باشد. مأموریتی که در گذشته کمرنگ بوده و از این رهگذر، آسیب هائی نیز به کانون وارد شده است . برای ارتقاء تعامل با قوای سه گانه، برنامه های زیر لازم است:
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
•    ایجاد معاونت های  پارلمانی ، اجرایی و قضائی برای رئیس کانون با شرح وظایف مشخص و ارتباط مستمر با قوای سه گانه .
•    ایجاد کمیسیون مشترک کانون وکمیسیون قضائی مجلس مستقر در کانون با عضویت نمایندگان دولت و قوه قضائیه.
•    ایجاد سازوکارهای لازم برای انعکاس نظرات جامعه وکالت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی و اداره کل قوانین قوه قضائیه و مرکز پژوهشهای مجلس، برای ارائه طرح ها و لوایح قانونی مناسب .
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
دست نوشته ها، دیدگاه ها، و مصاحبه های اینجانب در خصوص موضوعات مختلف حقوقی و صنفی را در پورتال اینجانب درسایت ایرانیان صاعد به نشانی www.iraniansaed.org/salehiملاحظه فرمائید. موضوعاتی از قبیل:

1.    فلسفــه آموزش های کاربردی برای وکلای دادگستری

ح

2.    بـازمهنـدســی هیـــأت عمــومــی کــانـــون  وکـلا


3.    اخــلاق بــه مثـابه موسیقی متـن وکالت دادگستـری


4.    تأمیـن حقـوق شهروندی درپرتو توسعه فرهنگ وکالت


5.    کارایــی اقتصـــادی وکالـــت و مشــاوره حقــوقـی


6.    ارتقـاء حقـوق شهـروندی با تخصصی گرائی در وکالت


7.    رنساس کانون وکلای دادگستری درپرتو توسعه موسسات حقوقی


8.    صنـدوق  حمــایـت کـانـون و راه هـای تقـویـت آن


9.    نـــظاره گــری یــا چــــاره انـدیـشــی


10.    بایستـه هـای آینـده پـژوهـی از طـرح جـامع وکالت.

 و . . .

بارانی دگر باید تا    رنگین  کمانی دگر آید


شعار حسینعلی صالحی

 

حسینعلی صالحی