مشاوره حقوقی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
مشاوران حقوقی، وکلای دادگستری، کارشناسان گمرکی
 

خدمات تخصصی مشاوره * تعاونی مسکن و شرکتهای پیمانکار
 

خدمات ویژه شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های پیمانکاری

موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد در راستای تامین نیازهای مخاطبین خود ، مجموعه خدماتی را تحت عنوان خدمات ویژه شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای پیمانکاری ارائه می نماید.
این خدمات به شرح ذیل می باشند :

- ارایه مشاوره راجع به نحوه تنظیم انواع قراردادهای مشارکت در ساخت با توجه به ضوابط ومقررات مربوطه .


- ارایه مشاوره راجع به نحوه انتخاب شریک از طریق ( مناقصه عمومی، محدود، یک مرحله ای، دومرحله ای و...).


- ارایه مشاوره راجع به نحوه تعیین سهم الشرکه با توجه به تعدد وتنوع آورده های طرفین قرارداد  .


- ارایه مشاوره در زمینه نحوه تنظیم صورتجلسات مربوط به تحویل زمین، تقسیم اولیه و واحدهای ذخیره .


- ارایه مشاوره راجع به نحوه پیش فروش واحدهای مسکونی فک رهن و آزاد سازی سند مالکیت .


- ارایه مشاوره در زمینه نحوه تنظیم صورتجلسات تقسیم نهایی وآزادسازی واحدهای ذخیره، رفع نواقص، تحویل موقت، تاخیرات . 


-تنظیم صورتجلسات مختلف راجع به شرکت ها اعم از هیات مدیره و مجامع عمومی و...
New Page 1

Messenger