مشاوره حقوقی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
مشاوران حقوقی، وکلای دادگستری، کارشناسان گمرکی
 

تاریخچه موسسه
 

تاریخچه موسسه


موسسه بين المللی حقوقی و مطالعاتی ايرانيان صاعد، ابتدا فعالیت خود را در قالب دفتر حقوقی با ارائه خدمات حقوقی آغاز کرد.
این خدمات حقوقی تا سال 1386، مشتمل بر وکالت، مشاوره حقوقی، داوری،‌ اجرای اسناد رهنی و ذمه ای و پاره ای دیگر از خدمات حقوقی بود که به اشخاص حقيقی و حقوقی ارائه می شد.
به دنبال استقبال مخاطبین محترم این موسسه و ضرورت ارتقاء سطح کمی و کيفی خدمات حقوقی و تمايل سازمانها و شرکتها به واگذاری امور حقوقی، ‌فعاليت گروه تحت عنوان موسسه بين المللی حقوقی و مطالعاتی ايرانيان صاعد، تداوم پيدا کرد و با ثبت آن به شماره 21784 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی تهران درسال 1386 شکل رسمی به خود گرفت.

هم اکنون اين موسسه با کمک منابع انسانی متخصص اعم از حقوقدانان، اساتيد دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری، خدمات حقوقی متنوعی را به جامعه هدف ارائه می نمايد.
ارتباط مستمر اعضاء موسسه حقوقی و مطالعاتی ايرانيان صاعد با محافل دانشگاهی از طريق تدريس، آموزش و پ‍ژوهش و برخورداری از نيروهای متخصص و توانمند با سابقه اجرايی در حوزه های ميان رشته ای و وکلای پایه یک دادگستری مبرز از مهم ترین وجوه تمایز اين موسسه از سایر موسسات مشابه می باشد.
در حال حاضر شبکه همکار موسسه حقوقی و مطالعاتی ايرانيان صاعد، دارای تخصص در حوزه های حقوق خصوصی، حقوق عمومی،حقوق اقتصادی،حقوق بين الملل،حقوق تجارت بين الملل،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق محيط زيست و حقوق بشر بوده که دارای مدرک تحصيلی دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی می باشند.

 

موسسه حقوقی ایرانیان صاعد