دکتر غلامرضا علی اکبری وکیل پایه یک دادگستری
 

ایرانیان صاعد

صفحه خانگی

فارسی العربي English French
دکتر غلامرضا علی اکبری
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 
 

دکتر غلامرضا علی اکبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


Dr.Aliajbari.jpgدکتر غلامرضا علی اکبری
- كارشناسی ارشد پيوسته حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق
- دكتـری حقــوق خصــوصی، دانشــگاه تهران
- استاد دانشگاه
- وکیل پایه یک دادگستری
- داور منتخب برخی از محاکم استان تهران
- نایب رئیس هیأت مدیره موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
•    برخي سوابق تجربی :

1-    وکالت دادگستری از سال 1379 تا کنون(  عضو کانون وکلای مرکز-تهران )
2-    داوری در پرونده های مختلف حقوقی و تجاری
3-    مشاوره و دفاع از صدها پرونده حقوقی و کیفری در موضوعات مختلف
4-    مشاور سابق معاونت حقوقی شرکت پخش و پالايش فرآورده های نفتی ايران
5-    مشاور سابق مدیرعامل موسسه مصرف بسیجیان

•    سوابق آموزشی :

1-    تدريس دروس حقوق مدنی در دانشگاه آزاد تهران شمال
2-    تدريس دروس حقوق تجارت در دانشگاه شاهد


•    تأليفات :

1-    تعهد به فعل ثالث با مطالعه تطبيقی در حقوق فرانسه ( تز دکتری )
2-    حدود تصرفات شريک در مال مشاع با مطالعه تطبيقی در حقوق فرانسه و فقه اسلام ( تز فوق ليسانس )
3-    مقاله ( نقد رويه قضائی – تحليل بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356)
4-    مقاله ( معيار تشخيص ضمانت از ظهر نويسی.)

انتشار مقاله دکتر غلامرضا علی اکبری در پورتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

مقاله دکتر غلامرضا علی اکبری
پایان نامه کارشناسی ارشد دکتر غلامرضا علی اکبری.png
New Page 1

مقالات دکتر غلامرضا علی اکبری

 

قانون موجر و مستاجر.png

تشخیص ضمانت از ظهر نویسی.png
 
2
Aliakbari qr-code.png